TEATED


24. märts
10.00 - 14.00 / 5. klass — gümnaasium

• • •

7. aprill
10.00 - 14.00 / 5. klass — gümnaasium

• • •

24. märts ja 7. aprill 
14.00 - 16.00
5. - 9. klassi robootika neile, kes õppeaasta algul
registreerisid ja soovivad osaleda RoboMiku võistlusel.

• • •

TÄHELEPANU!
Jälgi pidevalt tunniplaani!