TEATED


25. - 28. juuni
Taibukate Teaduskooli suvine teaduslaager toimub 25. -28. juunil Valmas.
Laagri programm on mitmekesine, mänguline, praktiline ning eduelamusi pakkuv.
Väljasõit 25. juunil kell 11.00 Viljandi Jakobsoni Kooli eest.