ÕPPETÖÖ
TUNNUSTUSED

Kokku on Taibukate Teaduskooli tunnustatud 14 korral aastatel 2014 – 2019.EESMÄRK
Oleme seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust.
Pakume täiendõpet, kus rõhuasetus on matemaatikal, füüsikal, keemial ja bioloogial.

5. klassi – gümnaasiumi õpilased saavad võimaluse osaleda väljaspool oma kodukooli erinevatel süvakursustel ja kohtuda
oma ala parimate õppejõudude / mentoritega. Oleme alustanud sidemete loomist Viljandimaa ettevõtetega, et tutvustada karjäärivõimalusi LTT valdkonnas ja äratada huvi oskustöölise, teadlase ja inseneri elukutsete vastu.
Aitame kaasa sellele, et andekad lapsed õpiksid oma andekust aktsepteerima, tajuma looduselt ning esivanematelt
päritud kingituse arendamise vajadust ja vastutust ning oskaksid teha edasiõppmisvalikuid.


 TAHAN – SUUDAN – TEEN
Õppetöö, võistlused, olümpiaadid

TAIBUKATEGA TULEVIKKU – I
Koostöö ettevõtetega

TAIBUKATEGA TULEVIKKU – II
Aineringid lasteaedades

TAIBUKATEGA TULEVIKKU – III
"Märka ja toeta taibukese andeid" 1. klassile
• • •

Lasteaedades viiakse läbi reaal- ja loodusteaduste aineringi, et aidata kaasa laste ettevalmistamisele kooliminekuks.SIHTRÜHM

2019/2020 õppeaastal näeme oma kursuslastena niisuguseid võimekaid 5. klassi – gümnaasiumi õpilasi,
kellele ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks.
Õpilastel on võimalus osaleda teaduskooli kursustel, arvestades jõukohasuse printsiipi ning lähtudes koolikoormusest.
Koolidele on meie poolt korraldatavad kursused heaks võimaluseks andekamatele õpilastele
võimete- ja huvikohaste individuaalõppekavade koostamiseks.KORRALDUS
Õppetöö toimub eesti keeles.
Teaduskooli saab õppima asuda sisseastumistööta.
Ainekavad on koostatud üheaastaste moodulitena, mis annavad õpilastele paindlikud õppimisvõimalused.
Teaduskooli õppetöö toimub Viljandi Jakobsoni Koolis (VJK) Riia mnt 91, Viljandi 71009.


ÕPPEMAKS
Õppemaks aastaks on 100 EUR
MTÜ Taibukate Teaduskool
a/a EE772200221059296123 Swedbank
(selgitusse õpilase nimi, aastamaks)
• • •
Kui õpilasel ei ole võimalik juba registreeritud kursustest regulaarselt osa võtta, tuleb sellest tegevjuhti teavitada.
Juba tasutud aastamaksu ei tagastata.


DOKUMENDID
MTÜ Taibukate Teaduskooli põhikiri
MTÜ Taibukate Teaduskooli 2016. aasta majandusaruanne
MTÜ Taibukate Teaduskooli 2017. aasta majandusaruanne
MTÜ Taibukate Teaduskooli 2018. aasta majandusaruanne
• • • 
Alates 01.07.2015 on MTÜ Taibukate Teaduskool kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.