INIMESED


MSc Lilian Tambek
juhatuse esimees, tegevjuht

Oman pedagoogilist staaži 59 aastat. 1971. a lõpetasin Tartu Ülikooli füüsik-füüsikaõpetajana,
samas õppisin eksternina magistrantuuris aastatel 1995 – 1997 ja mulle omistati MSc kraad füüsika didaktika alal.
Olen töötanud füüsikaõpetajana erinevates koolitüüpides: põhikoolis, gümnaasiumis, tehnikumis, kutsekeskkoolis ja kõrgkoolis.
Matemaatika-füüsika süvaklasside füüsikaõpetaja olen olnud Tallinnas GAG-s ja Viljandis CRJG-s.

Aastatel 1986-1994 töötasin Haridusministeeriumis ja selle allasutustes reaalainete peametoodikuna.
Olen üks Tartu Ülikooli Teaduskooli loojatest (1992).
Samal aastal viisin esindajana Eesti õpilaste võistkonna esmakordselt rahvusvahelisele füüsikaolümpiaadile.
Rahvusvaheliste olümpiaadide õpilaste treeninglaagris olen olnud tegev aastatel 1992 – 1996.

Andekate õpilaste ettevalmistamisega nii ainevõistlusteks kui olümpiaadideks olen tegelenud läbi aastakümnete.
Õpilaste annete varajane märkamine ja nende järjepidev arendamine on eelduseks motiveeritud isiksuse igakülgseks arenguks.
Minu jaoks selliste õpilastega töötamine on nii töö kui hobi.

Ülo Tambek
juhatuse liige, tegevjuhi assistent

Maila Visnap
õppetöö koordinaator
7. klass / loodusõpetus

Kaja Lõuna
1. klassi robootika projektijuht ja mentor

Allar Aav
5. – 7. klass / matemaatika

Malle Eglit
8. – 9. klass / matemaatika

Virgi Plaks
5. - 6. klass / loodusõpetus
7.-8. klass / bioloogia


Sulev Kuuse
9. klass - gümnaasium / bioloogia

Erkki Tempel
8. klass – gümnaasium / keemia
gümnaasium / füüsika

Koit Timpmann
8. klass – 9. klass / füüsika
8. klass - gümnaasium / füüsika praktikum


Simo - Jarek Zaranek
5. - 8. klass / inseneeria

Kristjan Kivistik
I poolaastal 5. klass - gümnaasium / meedia
II poolaastal digifotograafia

Bert Siimon 
1. klassi robootikaringi juhendaja

Mariann Mitt
lasteaia loodusringi juhendajate mentor ja teadusteatri juht

Ott Kukk
2D ja 3D joonestamine arvutis 

Annika Mätas
raamatupidaja

Tiia Artla
koduleht